فيلتر صافي گازويل

فيلتر صافي گازويل

شناسه محصول: FS5701
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ایسوزو

مان

فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
بالدوین
کاترپیلار
فیلترون
نیوهلند

یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
فيلتر صافي گازويل
فيلتر صافي گازويل
فيلتر صافي گازويل
فيلتر صافي گازويل