فيلتر گازويل اسکانيا

فيلتر گازويل اسکانيا

شناسه محصول: PU941/1x
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
اسکانیا

رنو
مان
فلیدگارد

هنگست
دونالدسون
ساکورا
ماهله
فیلترون
یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
قطر داخلی (ID2)
فيلتر گازويل اسکانيا
فيلتر گازويل اسکانيا
فيلتر گازويل اسکانيا
فيلتر گازويل اسکانيا