فيلتر خشک کن اسکانيا

فيلتر خشک کن اسکانيا

شناسه محصول: TB1374/3x
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
فلش

رنو

,

مان

هنگست

ساکورا

شور

ماهله

بالدوین

یونیک

ابعاد
ارتفاع(H)

رزوه(T)

قطر بیرونی(OD1)

قطر بیرونی (OD2)

قطر داخلی (ID1)

فيلتر خشک کن اسکانيا
فيلتر خشک کن اسکانيا
فيلتر خشک کن اسکانيا
فيلتر خشک کن اسکانيا