خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر کابین/فيلتر هواي اتاق کاميون مان

فيلتر هواي اتاق کاميون مان

فيلتر هواي اتاق کاميون مان

شناسه محصول: CU 40110
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
رنو
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
ماهله
بالدوین
فیلترون
یوفی
ابعاد
طول(A)
عرض(B)
ارتفاع(H)
فيلتر هواي اتاق کاميون مان
فيلتر هواي اتاق کاميون مان
فيلتر هواي اتاق کاميون مان
فيلتر هواي اتاق کاميون مان