فيلتر هواي اتاق کاميون مان

فيلتر هواي اتاق کاميون مان

شناسه محصول: CU 40110
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

ساکورا

مان

رنو

بالدوین

دونالدسون

ماهله

هنگست

فیلترون

فلیدگارد

یوفی

ارتفاع(H)

طول(A)

عرض(B)