فیلتر هواکش بیرونی تراکتور نیو هلند

فیلتر هواکش بیرونی تراکتور نیو هلند

New Holland Tractor External Air Filter

شناسه محصول: AF25371
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

بالدوین

دونالدسون

فلیدگارد

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf

فیلتر هواکش بیرونی تراکتور نیو هلند
فیلتر هواکش بیرونی تراکتور نیو هلند
فیلتر هواکش بیرونی تراکتور نیو هلند
فیلتر هواکش بیرونی تراکتور نیو هلند