خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی تراکتور جاندیر _لودر نیو هلند بیرونی

فیلتر هواکش بیرونی تراکتور جاندیر _لودر نیو هلند بیرونی

فیلتر هواکش بیرونی تراکتور جاندیر _لودر نیو هلند بیرونی

New Holland External Air Filter

شناسه محصول: P538392
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
دونالدسون
بالدوین
مسی فرگوسن
adf
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش بیرونی تراکتور جاندیر _لودر نیو هلند بیرونی
فیلتر هواکش بیرونی تراکتور جاندیر _لودر نیو هلند بیرونی
فیلتر هواکش بیرونی تراکتور جاندیر _لودر نیو هلند بیرونی
فیلتر هواکش بیرونی تراکتور جاندیر _لودر نیو هلند بیرونی