فیلتر هوای بابکت جدید بیرونی

فیلتر هوای بابکت جدید بیرونی

New Ext Bobcat Air Filter

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

قطر بیرونی(OD1)

قطر داخلی (ID1)

ارتفاع(H)

شور

ساکورا

دونالدسون

بالدوین

مان

adf

فلیدگارد

فیلتر هوای بابکت جدید بیرونی
فیلتر هوای بابکت جدید بیرونی
فیلتر هوای بابکت جدید بیرونی
فیلتر هوای بابکت جدید بیرونی