فیلتر هواکش بابکت جدید درونی

فیلتر هواکش بابکت جدید درونی

New Int Bobcat Air Filter

شناسه محصول: 69A5960
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

دونالدسون

شور

adf

فلیدگارد

فیلتر هواکش بابکت جدید درونی
فیلتر هواکش بابکت جدید درونی
فیلتر هواکش بابکت جدید درونی
فیلتر هواکش بابکت جدید درونی