فیلتر گازوئیل اتوبوس من -کینگ لانگ

فیلتر گازوئیل اتوبوس من -کینگ لانگ

شناسه محصول: 51125030063
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

دونالدسون

فلیدگارد

هنگست

شور

ماهله

مان

ساکورا

بالدوین

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر داخلی (ID2)

قطر بیرونی(OD1)

قطر بیرونی (OD2)

من

, , ,

کاج

فیلتر گازوئیل اتوبوس من -کینگ لانگ
فیلتر گازوئیل اتوبوس من -کینگ لانگ
فیلتر گازوئیل اتوبوس من -کینگ لانگ
فیلتر گازوئیل اتوبوس من -کینگ لانگ