خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر سوخت/فیلتر گازوئیل اتوبوس من -کینگ لانگ

فیلتر گازوئیل اتوبوس من -کینگ لانگ

فیلتر گازوئیل اتوبوس من -کینگ لانگ

شناسه محصول: 51125030063
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
من

ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
قطر داخلی (ID2)
فیلتر گازوئیل اتوبوس من -کینگ لانگ
فیلتر گازوئیل اتوبوس من -کینگ لانگ
فیلتر گازوئیل اتوبوس من -کینگ لانگ
فیلتر گازوئیل اتوبوس من -کینگ لانگ