خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش درونی کشنده شهاب گازسوز _ایلیاد _M.A.N-رنو کراکس

فیلتر هواکش درونی کشنده شهاب گازسوز _ایلیاد _M.A.N-رنو کراکس

فیلتر هواکش درونی کشنده شهاب گازسوز _ایلیاد _M.A.N-رنو کراکس

M A N Renault Croix Freighter Internal Air Filter

شناسه محصول: P780623
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ولوو
رنو

مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
adf
یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش درونی کشنده شهاب گازسوز _ایلیاد _M.A.N-رنو کراکس
فیلتر هواکش درونی کشنده شهاب گازسوز _ایلیاد _M.A.N-رنو کراکس
فیلتر هواکش درونی کشنده شهاب گازسوز _ایلیاد _M.A.N-رنو کراکس
فیلتر هواکش درونی کشنده شهاب گازسوز _ایلیاد _M.A.N-رنو کراکس