خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش درونی کشنده M.A.N-رنو کراکس

فیلتر هواکش درونی کشنده M.A.N-رنو کراکس

هر سوالی دارید بپرسید

فیلتر هواکش درونی کشنده M.A.N-رنو کراکس

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

هر سوالی دارید بپرسید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ولوو
رنو

,

مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش درونی کشنده M.A.N-رنو کراکس
فیلتر هواکش درونی کشنده M.A.N-رنو کراکس
فیلتر هواکش درونی کشنده M.A.N-رنو کراکس
فیلتر هواکش درونی کشنده M.A.N-رنو کراکس