خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش کامیون M.A.N 480-TGA460

فیلتر هواکش کامیون M.A.N 480-TGA460

هر سوالی دارید بپرسید

فیلتر هواکش کامیون M.A.N 480-TGA460

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

هر سوالی دارید بپرسید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
رنو
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش کامیون M.A.N 480-TGA460
فیلتر هواکش کامیون M.A.N 480-TGA460
فیلتر هواکش کامیون M.A.N 480-TGA460
فیلتر هواکش کامیون M.A.N 480-TGA460