خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش کامیون مان M.A.N 480-TGA460

فیلتر هواکش کامیون مان M.A.N 480-TGA460

فیلتر هواکش کامیون مان M.A.N 480-TGA460

M A N 480 Tga460 Truck Air Filter

شناسه محصول: C271250/1
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
رنو
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
adf
یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش کامیون مان M.A.N 480-TGA460
فیلتر هواکش کامیون مان M.A.N 480-TGA460
فیلتر هواکش کامیون مان M.A.N 480-TGA460
فیلتر هواکش کامیون مان M.A.N 480-TGA460