فيلتر گازوئيل هيتاچي

فيلتر گازوئيل هيتاچي

شناسه محصول: PU10026x
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ایسوزو
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون

ساکورا
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
فيلتر گازوئيل هيتاچي
فيلتر گازوئيل هيتاچي
فيلتر گازوئيل هيتاچي
فيلتر گازوئيل هيتاچي