فیلتر هواکش بیرونی هیتاچی 470(60 سانتی متری)

فیلتر هواکش بیرونی هیتاچی 470(60 سانتی متری)

Hitachi 470 External Air Filter (60 cm)

شناسه محصول: P127308
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

بالدوین

دونالدسون

فلیدگارد

ویکس

یوفی

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf

کاج

فیلتر هواکش بیرونی هیتاچی 470(60 سانتی متری)
فیلتر هواکش بیرونی هیتاچی 470(60 سانتی متری)
فیلتر هواکش بیرونی هیتاچی 470(60 سانتی متری)
فیلتر هواکش بیرونی هیتاچی 470(60 سانتی متری)