فیلتر هواکش درونی هیتاچی 470(60 سانتی متری)

فیلتر هواکش درونی هیتاچی 470(60 سانتی متری)

60Cm470 Hitachi Internal Air Filter

شناسه محصول: AF1922M
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

بالدوین

دونالدسون

فلیدگارد

یوفی

ویکس

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf

کاج

فیلتر هواکش درونی هیتاچی 470(60 سانتی متری)
فیلتر هواکش درونی هیتاچی 470(60 سانتی متری)
فیلتر هواکش درونی هیتاچی 470(60 سانتی متری)
فیلتر هواکش درونی هیتاچی 470(60 سانتی متری)