خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش کشنده مرسدس بنز آکتروز E297L

فیلتر هواکش کشنده مرسدس بنز آکتروز E297L

هر سوالی دارید بپرسید

فیلتر هواکش کشنده مرسدس بنز آکتروز E297L

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

هر سوالی دارید بپرسید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
رنو
مرسدس بنز

,

,

,

مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ماهله
بالدوین
یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
قطر داخلی (ID2)
فیلتر هواکش کشنده مرسدس بنز آکتروز E297L
فیلتر هواکش کشنده مرسدس بنز آکتروز E297L
فیلتر هواکش کشنده مرسدس بنز آکتروز E297L
فیلتر هواکش کشنده مرسدس بنز آکتروز E297L