فيلتر هواکش داف MAIN

فيلتر هواکش داف MAIN

شناسه محصول: C271170/6
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
رنو

مرسدس بنز

مان

فلیدگارد

هنگست

دونالدسون

ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
داف

فیلترون
یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فيلتر هواکش داف MAIN
فيلتر هواکش داف MAIN
فيلتر هواکش داف MAIN
فيلتر هواکش داف MAIN