خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش درونی ژنراتور کامینز

فیلتر هواکش درونی ژنراتور کامینز

هر سوالی دارید بپرسید

فیلتر هواکش درونی ژنراتور کامینز

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

هر سوالی دارید بپرسید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
فلیدگارد
دونالدسون
ساکورا
شور
بالدوین
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش درونی ژنراتور کامینز
فیلتر هواکش درونی ژنراتور کامینز
فیلتر هواکش درونی ژنراتور کامینز
فیلتر هواکش درونی ژنراتور کامینز