خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور کامینز

فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور کامینز

فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور کامینز

Cummins Generator External Air Filter 2

شناسه محصول: AF26168
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
فلیدگارد
دونالدسون
ساکورا
شور
بالدوین
adf
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور کامینز
فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور کامینز
فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور کامینز
فیلتر هواکش بیرونی ژنراتور کامینز