فيلتر هواي اتاق CUK4795

فيلتر هواي اتاق CUK4795

شناسه محصول: CUK4795
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
رنو
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
فیلترون
من

یوفی
ابعاد
طول(A)
عرض(B)
ارتفاع(H)
فيلتر هواي اتاق CUK4795
فيلتر هواي اتاق CUK4795
فيلتر هواي اتاق CUK4795
فيلتر هواي اتاق CUK4795