فیلتر هواکش بیرونی لودر کاترپیلار 950G2-W470/3

فیلتر هواکش بیرونی لودر کاترپیلار 950G2-W470/3

Caterpillar External Air Filter 950g2 W470-3

شناسه محصول: P532503
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

بالدوین

کاترپیلار

,

دونالدسون

,

فلیدگارد

هنگست

مان

,

ویکس

ساکورا

ماهله

شور

,

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf

گالان

کاج

فیلتر هواکش بیرونی لودر کاترپیلار 950G2-W470/3
فیلتر هواکش بیرونی لودر کاترپیلار 950G2-W470/3
فیلتر هواکش بیرونی لودر کاترپیلار 950G2-W470/3
فیلتر هواکش بیرونی لودر کاترپیلار 950G2-W470/3