فیلتر هواکش C934x

فیلتر هواکش C934x

شناسه محصول: C934x
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ایسوزو

مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون

ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
کاترپیلار

مسی فرگوسن

یوفی
ویکس
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
قطر داخلی (ID2)
فیلتر هواکش C934x
فیلتر هواکش C934x
فیلتر هواکش C934x
فیلتر هواکش C934x