فيلتر هواکش بيروني C17250

فيلتر هواکش بيروني C17250

شناسه محصول: C17250
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ایویکو

مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
دویتس

یوفی
ویکس
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فيلتر هواکش بيروني C17250
فيلتر هواکش بيروني C17250
فيلتر هواکش بيروني C17250
فيلتر هواکش بيروني C17250