فيلتر هواکش بيروني کد C17134

فيلتر هواکش بيروني کد C17134

شناسه محصول: C17134
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
فیلترون
دویتس

یوفی
ویکس
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فيلتر هواکش بيروني کد C17134
فيلتر هواکش بيروني کد C17134
فيلتر هواکش بيروني کد C17134
فيلتر هواکش بيروني کد C17134