فيلتر هواکش بيروني کد C14190

فيلتر هواکش بيروني کد C14190

شناسه محصول: C14190
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
اسکانیا
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
قطر داخلی (ID2)
فيلتر هواکش بيروني کد C14190
فيلتر هواکش بيروني کد C14190
فيلتر هواکش بيروني کد C14190
فيلتر هواکش بيروني کد C14190