فيلتر هواکش بيروني C1188x

فيلتر هواکش بيروني C1188x

شناسه محصول: C1188x
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
رنو

ایسوزو

مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون

ساکورا
ماهله
کاترپیلار

مسی فرگوسن

فیلترون
یوفی
ویکس

ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
قطر داخلی (ID2)
فيلتر هواکش بيروني C1188x
فيلتر هواکش بيروني C1188x
فيلتر هواکش بيروني C1188x
فيلتر هواکش بيروني C1188x