فیلتر هواکش درونی باب کت S130_ پرکینز 4 سیلندر

فیلتر هواکش درونی باب کت S130_ پرکینز 4 سیلندر

Bobcat S130 Perkins 4 Cylinder Internal Air Filter

شناسه محصول: P776565
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

بالدوین

دونالدسون

هنگست

فلیدگارد

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر داخلی (ID2)

قطر بیرونی(OD1)

adf

فیلتر هواکش درونی باب کت S130_ پرکینز 4 سیلندر
فیلتر هواکش درونی باب کت S130_ پرکینز 4 سیلندر
فیلتر هواکش درونی باب کت S130_ پرکینز 4 سیلندر
فیلتر هواکش درونی باب کت S130_ پرکینز 4 سیلندر