خانه/فیلتر راهسازی, فیلتر هواکش اصلی/آسفالت تراش کاتر پیلار بیرونی

آسفالت تراش کاتر پیلار بیرونی

آسفالت تراش کاتر پیلار بیرونی

Asphalt Cutting Cutter For The Outer Pillar

شناسه محصول: P532499
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد

هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
کاترپیلار
adf
یوفی
ویکس
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
آسفالت تراش کاتر پیلار بیرونی
آسفالت تراش کاتر پیلار بیرونی
آسفالت تراش کاتر پیلار بیرونی
آسفالت تراش کاتر پیلار بیرونی