آسفالت تراش کاترپیلار داخلی

آسفالت تراش کاترپیلار داخلی

Asfalt Kesici Yerli Tırtıl

شناسه محصول: P532500
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

مان

بالدوین

ماهله

دونالدسون

هنگست

کاترپیلار

فلیدگارد

یوفی

ویکس

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf

آسفالت تراش کاترپیلار داخلی
آسفالت تراش کاترپیلار داخلی
آسفالت تراش کاترپیلار داخلی
آسفالت تراش کاترپیلار داخلی