فیلتر هواکش درونی موتور پرکینز_ اطلس AR86

فیلتر هواکش درونی موتور پرکینز_ اطلس AR86

Ar86 Atlas Internal Air Filter

شناسه محصول: P778637
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

مان

رنو

دونالدسون

فلیدگارد

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

قطر بیرونی (OD2)

adf

فیلتر هواکش درونی موتور پرکینز_ اطلس AR86
فیلتر هواکش درونی موتور پرکینز_ اطلس AR86
فیلتر هواکش درونی موتور پرکینز_ اطلس AR86
فیلتر هواکش درونی موتور پرکینز_ اطلس AR86