فيلتر اتاق يا کولر 966G2

فيلتر اتاق يا کولر 966G2

شناسه محصول: CU31100
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
دونالدسون
ساکورا
بالدوین
کاترپیلار
ابعاد
طول(A)
عرض(B)
ارتفاع(H)
فيلتر اتاق يا کولر 966G2
فيلتر اتاق يا کولر 966G2
فيلتر اتاق يا کولر 966G2
فيلتر اتاق يا کولر 966G2