خانه/فیلتر راهسازی, فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش درونی کاترپیلار 950 و 920

فیلتر هواکش درونی کاترپیلار 950 و 920

فیلتر هواکش درونی کاترپیلار 950 و 920

920950caterpillar Internal Air Filter

شناسه محصول: P158661
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون

ساکورا
شور
ماهله
بالدوین
کاترپیلار

adf
یوفی
ویکس
گالان
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش درونی کاترپیلار 950 و 920
فیلتر هواکش درونی کاترپیلار 950 و 920
فیلتر هواکش درونی کاترپیلار 950 و 920
فیلتر هواکش درونی کاترپیلار 950 و 920