خانه/فیلتر راهسازی, فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار 950 و 920

فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار 950 و 920

فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار 950 و 920

920950caterpillar External Air Filter

شناسه محصول: P181103
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان

فلیدگارد
هنگست
دونالدسون

ساکورا
شور
بالدوین
کاترپیلار

adf
یوفی
ویکس
گالان
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار 950 و 920
فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار 950 و 920
فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار 950 و 920
فیلتر هواکش بیرونی کاترپیلار 950 و 920