فیلتر هواکش بیرونی لودر کاترپیلار 950 و 920

فیلتر هواکش بیرونی لودر کاترپیلار 950 و 920

920950Caterpillar External Air Filter

شناسه محصول: P181103
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

بالدوین

کاترپیلار

, , , , , , , , , , , ,

دونالدسون

,

فلیدگارد

,

هنگست

مان

,

ساکورا

یوفی

ویکس

شور

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf

گالان

کاج

فیلتر هواکش بیرونی لودر کاترپیلار 950 و 920
فیلتر هواکش بیرونی لودر کاترپیلار 950 و 920
فیلتر هواکش بیرونی لودر کاترپیلار 950 و 920
فیلتر هواکش بیرونی لودر کاترپیلار 950 و 920