فیلتر هواکش بیل نیوهلند درونی تراکتور مسی فرگوسن 8780

فیلتر هواکش بیل نیوهلند درونی تراکتور مسی فرگوسن 8780

8780Messi Ferguson Tractor Internal Air Filter

شناسه محصول: P527680
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

بالدوین

دونالدسون

هنگست

فلیدگارد

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf