خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیل نیوهلند درونی تراکتور مسی فرگوسن 8780

فیلتر هواکش بیل نیوهلند درونی تراکتور مسی فرگوسن 8780

فیلتر هواکش بیل نیوهلند درونی تراکتور مسی فرگوسن 8780

8780Messi Ferguson Tractor Internal Air Filter

شناسه محصول: P527680
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
بالدوین
adf
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش بیل نیوهلند درونی تراکتور مسی فرگوسن 8780
فیلتر هواکش بیل نیوهلند درونی تراکتور مسی فرگوسن 8780
فیلتر هواکش بیل نیوهلند درونی تراکتور مسی فرگوسن 8780
فیلتر هواکش بیل نیوهلند درونی تراکتور مسی فرگوسن 8780