فیلتر هواکش بیل نیوهلند بیرونی تراکتور مسی فرگوسن 8780

فیلتر هواکش بیل نیوهلند بیرونی تراکتور مسی فرگوسن 8780

8780Messi Ferguson Tractor External Air Filter

شناسه محصول: P527484
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

بالدوین

,

دونالدسون

هنگست

فلیدگارد

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf

فیلتر هواکش بیل نیوهلند بیرونی تراکتور مسی فرگوسن 8780
فیلتر هواکش بیل نیوهلند بیرونی تراکتور مسی فرگوسن 8780
فیلتر هواکش بیل نیوهلند بیرونی تراکتور مسی فرگوسن 8780
فیلتر هواکش بیل نیوهلند بیرونی تراکتور مسی فرگوسن 8780