خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش درونی ژنرانور ولوو پنتا 720

فیلتر هواکش درونی ژنرانور ولوو پنتا 720

فیلتر هواکش درونی ژنرانور ولوو پنتا 720

720Volvo Penta Generator Internal Air Filter

شناسه محصول: CF610
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
ولوو
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
بالدوین
مسی فرگوسن

adf
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش درونی ژنرانور ولوو پنتا 720
فیلتر هواکش درونی ژنرانور ولوو پنتا 720
فیلتر هواکش درونی ژنرانور ولوو پنتا 720
فیلتر هواکش درونی ژنرانور ولوو پنتا 720