خانه/فیلتر راهسازی, فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی کاتر پیلار 938-966-ZL50

فیلتر هواکش بیرونی کاتر پیلار 938-966-ZL50

فیلتر هواکش بیرونی کاتر پیلار 938-966-ZL50

Zl50 966 938-caterpillar-external-air-filter

شناسه محصول: P532501
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
فلش
مان

فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور

ماهله
بالدوین
کاترپیلار

مسی فرگوسن
یونیک
adf
یوفی
ویکس
گالان
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش بیرونی کاتر پیلار 938-966-ZL50
فیلتر هواکش بیرونی کاتر پیلار 938-966-ZL50
فیلتر هواکش بیرونی کاتر پیلار 938-966-ZL50
فیلتر هواکش بیرونی کاتر پیلار 938-966-ZL50