فیلتر آب كمنز-دانگ فنگ

فیلتر آب كمنز-دانگ فنگ

Water spin-on filter

شناسه محصول: WF2023
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

طول(A)

عرض(B)

قطر داخلی (ID2)

رزوه(T)

ارتفاع(H)

کاج

فلیدگارد

بالدوین

دونالدسون

هنگست

ساکورا

فیلتر آب كمنز-دانگ فنگ
فیلتر آب كمنز-دانگ فنگ
فیلتر آب كمنز-دانگ فنگ
فیلتر آب كمنز-دانگ فنگ