فیلتر آب وایت، كمنز

فیلتر آب وایت، كمنز

Water spin-on filter

شناسه محصول: WF2050
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

طول(A)

عرض(B)

قطر داخلی (ID2)

رزوه(T)

ارتفاع(H)

کاج

فلیدگارد

بالدوین

دونالدسون

هنگست

ماهله

فیلتر آب وایت، كمنز
فیلتر آب وایت، كمنز
فیلتر آب وایت، كمنز
فیلتر آب وایت، كمنز