فیلتر هواکش دریل واگن – دستگاه دایناپاک

فیلتر هواکش دریل واگن – دستگاه دایناپاک

Wagon Dynapac Device Air Filter

شناسه محصول: P785589
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

مان

بالدوین

دونالدسون

فلیدگارد

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf

فیلتر هواکش دریل واگن - دستگاه دایناپاک
فیلتر هواکش دریل واگن - دستگاه دایناپاک
فیلتر هواکش دریل واگن - دستگاه دایناپاک
فیلتر هواکش دریل واگن - دستگاه دایناپاک