فیلتر هواکش بیرونی بولدوزر کوماتسو WA600 _ لودر 155A

فیلتر هواکش بیرونی بولدوزر کوماتسو WA600 _ لودر 155A

Wa600 Komatsu External Air Filter

شناسه محصول: AF4504M
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

بالدوین

دونالدسون

فلیدگارد

کوماتسو

adf

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

فیلتر هواکش بیرونی بولدوزر کوماتسو WA600 _ لودر 155A
فیلتر هواکش بیرونی بولدوزر کوماتسو WA600 _ لودر 155A
فیلتر هواکش بیرونی بولدوزر کوماتسو WA600 _ لودر 155A
فیلتر هواکش بیرونی بولدوزر کوماتسو WA600 _ لودر 155A