خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش درونی بیل کوماتسو WA320/6 _PC220/7

فیلتر هواکش درونی بیل کوماتسو WA320/6 _PC220/7

فیلتر هواکش درونی بیل کوماتسو WA320/6 _PC220/7

Wa320 6 Komatsu Internal Air Filter

شناسه محصول: P533781
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
ساکورا
شور
بالدوین
adf
یوفی
ویکس
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش درونی بیل کوماتسو WA320/6 _PC220/7
فیلتر هواکش درونی بیل کوماتسو WA320/6 _PC220/7
فیلتر هواکش درونی بیل کوماتسو WA320/6 _PC220/7
فیلتر هواکش درونی بیل کوماتسو WA320/6 _PC220/7