فيلتر هواکش تويوتا هيبريد

فيلتر هواکش تويوتا هيبريد

شناسه محصول: C22009
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

ساکورا

تویوتا

, , , ,

مان

بالدوین

ماهله

هنگست

فیلترون

یوفی

فاین

ارتفاع(H)

طول(A)

عرض(B)

فيلتر هواکش تويوتا هيبريد
فيلتر هواکش تويوتا هيبريد
فيلتر هواکش تويوتا هيبريد
فيلتر هواکش تويوتا هيبريد