فيلتر ابگير گازوييل تويوتا هايلوکس

فيلتر ابگير گازوييل تويوتا هايلوکس

شناسه محصول: F11140
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

ساکورا

تویوتا

ماهله

دونالدسون

فلیدگارد

ارتفاع(H)

قطر بیرونی(OD1)

قطر بیرونی (OD2)

فيلتر ابگير گازوييل تويوتا هايلوکس
فيلتر ابگير گازوييل تويوتا هايلوکس
فيلتر ابگير گازوييل تويوتا هايلوکس
فيلتر ابگير گازوييل تويوتا هايلوکس