فيلتر هواکش تويوتا هايس

فيلتر هواکش تويوتا هايس

شناسه محصول: P500028
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
فلیدگارد
دونالدسون
ساکورا
شور
ماهله
تویوتا

ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
قطر داخلی (ID2)
فيلتر هواکش تويوتا هايس
فيلتر هواکش تويوتا هايس
فيلتر هواکش تويوتا هايس
فيلتر هواکش تويوتا هايس