خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش درونی باب کت S330-300

فیلتر هواکش درونی باب کت S330-300

فیلتر هواکش درونی باب کت S330-300

S330 300 Bob Kat Internal Air Filter

شناسه محصول: 6698058
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
دونالدسون
ساکورا
شور
بالدوین
adf
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش درونی باب کت S330-300
فیلتر هواکش درونی باب کت S330-300
فیلتر هواکش درونی باب کت S330-300
فیلتر هواکش درونی باب کت S330-300