فيلتر روغن لکسوس-rx350

فيلتر روغن لکسوس-rx350

شناسه محصول: HU7019z
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
هنگست
ساکورا
ماهله
فیلترون
تویوتا

یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر بیرونی (OD2)
قطر داخلی (ID1)
فيلتر روغن لکسوس-rx350
فيلتر روغن لکسوس-rx350
فيلتر روغن لکسوس-rx350
فيلتر روغن لکسوس-rx350