خانه/فیلتر اصلی (وارداتی)/فیلتر هواکش اصلی/فیلتر هواکش بیرونی کمباین نیو هلند

فیلتر هواکش بیرونی کمباین نیو هلند

فیلتر هواکش بیرونی کمباین نیو هلند

New Holland Combine External Air Filter

شناسه محصول: AF26214
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد فنی سازندگان معتبر
مان
فلیدگارد
هنگست
دونالدسون
داف

مسی فرگوسن
فیلترون
adf
یوفی
ابعاد
ارتفاع(H)
قطر بیرونی(OD1)
قطر داخلی (ID1)
فیلتر هواکش بیرونی کمباین نیو هلند
فیلتر هواکش بیرونی کمباین نیو هلند
فیلتر هواکش بیرونی کمباین نیو هلند
فیلتر هواکش بیرونی کمباین نیو هلند