فیلتر هواکش لودر لیو گانگ بیرونی

فیلتر هواکش لودر لیو گانگ بیرونی

Liugong loader Air Filter EXT

خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

قطر بیرونی(OD1)

قطر داخلی (ID1)

adf

فلیدگارد

ساکورا

شور

فیلتر هواکش لودر لیو گانگ بیرونی
فیلتر هواکش لودر لیو گانگ بیرونی
فیلتر هواکش لودر لیو گانگ بیرونی
فیلتر هواکش لودر لیو گانگ بیرونی