فیلتر هواکش درونی لودر ولوو L90E-L90E

فیلتر هواکش درونی لودر ولوو L90E-L90E

l90e l90e Volvo Internal Air Filter

شناسه محصول: P778906
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

دونالدسون

فلیدگارد

هنگست

مان

رنو

ساکورا

یوفی

شور

ولوو

, ,

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

قطر بیرونی (OD2)

adf

کاج

فیلتر هواکش درونی لودر ولوو L90E-L90E
فیلتر هواکش درونی لودر ولوو L90E-L90E
فیلتر هواکش درونی لودر ولوو L90E-L90E
فیلتر هواکش درونی لودر ولوو L90E-L90E