فیلتر هواکش درونی فیات 255 کوبلکو

فیلتر هواکش درونی فیات 255 کوبلکو

شناسه محصول: AF4761M
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

شور

ساکورا

بالدوین

دونالدسون

فلیدگارد

مسی فرگوسن

یوفی

ارتفاع(H)

قطر داخلی (ID1)

قطر بیرونی(OD1)

adf

فیلتر هواکش درونی فیات 255 کوبلکو
فیلتر هواکش درونی فیات 255 کوبلکو
فیلتر هواکش درونی فیات 255 کوبلکو
فیلتر هواکش درونی فیات 255 کوبلکو